A/B Carl Johans Gade 7-13

Vi er en andelsboligforening med 40 andele beliggende på østerbro overfor Brumleby ved Trianglen og mellem østerbrogade, Nordre Frihavnsgade og Strandboulevarden, med gode indkøbsmuligheder og en god infrastruktur. Der er fra ejendommen ikke langt til det grønne område Fælledparken. 

Ejendommen, der er bygget i 1907, er opført i 5 etager excl. tagetage og kælder.

Ejendommen er mod gadesiden opført i røde mursten og pudset op til 1. sal, karnapper over hovedtrappeindgangene og rundt om de fleste vinduer er der sandstensudsmykninger med motiver, hvilket giver et arkitektonisk løft af ejendommen.

Taget er et københavnertag med naturskifer på de skrå flader afsluttet med tagpap på den flade del. Taget er blevet istandsat i 2009-2010 og der er fast undertag. 

Til gården er ejendommen opført i gule mursten pudset op til 1. sal.

De øverste 8 lejligheder har altaner mod gaden. Mod gården er der 16 små altaner hvortil der er adgang fra køkkentrappen. Ved alle køkkentrapper er nederste repos og trapper til kælderen støbte. 

Indgangsreposerne ved hovedtrappeopgangene er belagt med terrazzo lagt i smukke mønstre. Hovedtrappevinduerne er forsynet med sandblæste ruder hvori der er elegante motiver. Hovedtrappeopgangen er herskabelig og loftet nederst er med stuk. Trin og reposer har linoleumsbelregning. Der er etableret dørringeanlæg. Nederst i alle hovedtrappeopgangene er der opsat postkasseanlæg, der opfylder bestemmelserne i postloven. Trappe- og kældervinduer er med enkelt lag glas. 

Ejendommen opvarmes med fjernvarme og ejendommens kælderlofter er isoleret med rockwool.

Belysningen på loftet styres med sensor mens kælderbelysningen og Iys på trapper styres med timer.

Gårdtoilet forefindes ved nr. 9 til brug for beboere ved ophold i gården. I den fælles gård er der etableret legeplads til brug for børnene i karréen.

Der er cykelparkering på Carl Johans Gade, udenfor ejendommen samt i aflåste rum i kældrene.

Historie

Carl Johans Gade navngivet omkring 1907. Formelt efter den svenske konge Carl XIV Johan (1763-1844), men navnet spiller vist nok også på, at denne og nabogaden Gustav Adolfs Gade var anlagt af byggekongen Johan Frederik Adolfsen (1859-1917).